Compartimentul de Evaluare şi Consiliere Psihologică (CECP) este o structură a Serviciului Asistenţă în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic şi Exploatare a Copilului, care are în componenţă exclusiv specialişti psihologi ce desfăşoară activităţi în programe de intervenţie specifică cu categoriile de beneficiari aflaţi în atenţia serviciului.

Psihologii din cadrul CECP asigură realizarea intervenţiilor specifice necesare pentru copil şi familie, acţionând ca membri în echipa managementului de caz, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în planul individualizat corespunzător:

  • evaluarea psihologică a copilului (inclusiv la solicitarea organelor de cercetare penală sau a instanţei judecătoreşti competente, după caz);
  • consiliere psihologică pentru copil (inclusiv dispusă de instanţa judecătorească);
  • consiliere parentală (individual sau în cuplul parental);
  • consiliere în relaţia copil-părinte
  • consiliere de familie (părinţi şi copii împreună);
  • asistarea copilului la audiere de către organele de cercetare penală sau instanţa judecătorească competentă;
  • asistarea copilului în programe de întâlniri cu părintele (inclusiv dispuse de instanţa judecătorească competentă).

Serviciul Asistență în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic și Exploatare a Copilului

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA