Ce trebuie să ştii despre noua lege privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea şi îngrijirea copiilor

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 informează cetăţenii că începând de astăzi, 1 iulie 2016, a intrat în vigoare Legea 66/2016 pentru modificarea şi completarea OUG 111/2010, noua reglementare privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

De astăzi, 1 iulie 2016, indemnizaţia se calculează astfel: 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului.

O veste bună este că nu mai există plafoane maximale, dar există o creştere a indemnizaţiei minime, un plafon minimal: aceasta nu poate fi mai mică de 85% din salariul minim brut pe economie, indiferent de veniturile realizate în ultimele 24 de luni.Concret, 85% din 1250 (valoarea salariului minim brut la 1 iulie 2016) = 1062.5 de lei, faţă de 600 de lei, cât era până ieri.

Pentru părinţii care au gemeni (multipleţi), aceştia vor primi, pentru al doilea copil un plus de 85% din salariul minim brut pe economie, pe lângă indemnizaţia stabilită, adică 1062.5 lei.

Părintele care a fost în concediu de creştere a copilului şi se întoarce mai devreme de doi ani la muncă, va primi un stimulent de inserţie. Stimulentul de inserţie, a fost stabilit la 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilite, adică 1062.5/ 2 = 531.25 lei.

Atenţie însă că există o limită de întoarcere în câmpul muncii, pentru primirea stimulentului: 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani la copiii cu handicap.

NOUTATEA acestei legi o constituie faptul că persoanele care se întorc la muncă, în condiţiile de mai sus, vor primi de la stat cei 531.25 lei, timp de ÎNCĂ UN AN. Până când copilul va împlini 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copiilor cu handicap.

Bine de ştiut: În perioada de concediu de creştere a copilului, contribuţiile la sănătate sunt acoperite de stat, deci mama (tatăl) beneficiază de tratament gratuit. În plus, această perioadă este considerată vechime în câmpul muncii şi contează la calculul pensiei.

Ce trebuie să facă părinţii aflaţi în prezent în concediu de creştere a copilului? vezi detalii

Exemplu: Mama este în concediu de un an pentru creşterea copilului sau s-a întors deja la muncă şi primeşte stimulent, iar copilul nu a împlinit încă doi ani. Poate alege: prelungeşte concediul cu încă un an şi primeşte noua indemnizaţie, implicit renunţă la stimulent sau rămâne la serviciu.

Persoanele care au optat să stea acasă doi ani, nu trebuie să mai facă nimic pentru că vor primi direct indemnizaţia nouă, din oficiu, pe baza documentelor depuse iniţial.

De indemnizaţie/stimulent beneficiază opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului.

De asemenea, beneficiază de indemnizaţie şi persoana care: a adoptat copilul, care are copilul în plasament sau plasament în regim de urgenţă, sau care a fost numit tutore (în situaţia acestora din urmă se are în vedere îndeplinirea condiţiilor timp de 12 luni anterior adopţiei, plasamentului, tutelei dupa caz).

Persoanele care solicită pentru prima data indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului trebuie să prezinte următoarele documente:

Formulare necesare - indemnizație:

Acte necesare:

 • actul de identitate al solicitantului - (copie şi original);
 • actul de identitate al celuilalt părinte - (copie şi original);
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original), hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
 • certificat de căsătorie (copie şi original);
 • adeverinţă eliberată de angajator  din care să rezulte că persoana îndreptăţită:
  • a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei naşterii copilului,
  • nivelul lunar al acestora (se va trece separat si valoarea bonurilor de masă)
  • prima şi ultima zi de concediu de maternitate,
  • data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie,
  • prima zi de concediu de creşterea copilului;

Cererile pentru indemnizaţie se pot depune la D.G.A.S.P.C. Sector 6 (Direcţia Protecţie Socială) - str. Floare Roşie nr.7A, care transmite cererea şi actele depuse Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti, spre soluţionare.

Tabel explicativ

Aplicarea normelor de concediu si indemnizatie lunară pentru cresterea copiilor (CICC)
Situatii uzuale de depunere a cererii sau de recalculare sumă din oficiu

Vezi tabelul aici

CINE, CÂND şi UNDE TREBUIE SĂ DEPUNĂ CERERE

Persoanele care se află în plată și care au optat iniţial pentru concediul de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an şi care:

 • CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA concediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare (cererea se depune cu cel puţin 30 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, altfel spus, copilul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 0-11 luni la data de 01 iulie 2016);
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului;
 • CERERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE (cererea se depune cu cel puţin 30 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, altfel spus, copilul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 0-11 luni la data de 01 iulie 2016)
 • acte doveditoare privind reluarea activității;
 • CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA CONCEDIULUI DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE (cererea se depune oricând înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani);
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului;
 • CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREAconcediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare;
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului;

Persoanele care se află în plată si care au optat iniţial pentru concediul de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani şi care:

 • NU TREBUIE SĂ DEPUNĂ NICIUN DOCUMENT, modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare aferente se realizează din oficiu, pe baza documentelor care au stat la baza acordării dreptului
 • CERERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE,în situaţia în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND RELUAREA ACTIVITĂŢII;
 • CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA concediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare;
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entitătile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea initială a dreptului;

Cererile şi actele doveditoare se transmit la APISMB care a plătit dreptul:

 • prin e-mail la adresele afişate, în format scanat

sau

 • prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”

sau

 • direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială/ Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti;

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Luni şi Miercuri: 8.30-18.00
Marţi, Joi şi Vineri: 8.30-16.00

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA