Seniorii la povești cu copii cu autism din comunitatea Sectorului 6

Într-o zi însorită de februarie, seniorii au poposit la “Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Ghencea” pentru a le citi copiilor cu tulburări din spectrul autist povești.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 creează oportunități de voluntariat pentru seniorii din Sectorul 6 care doresc să își asume un nou rol în comunitate și să redescopere bucuria de a trăi după pensionare, să fie utili și să își valorifice experiența.

Copiii îndrăgesc aceste activități tocmai pentru că au parte de implicarea unor voluntari implicați și dedicați lor, când seniori le citesc copiilor povești și, mai ales, vorbesc despre ele, pun întrebări sau imită personaje, beneficiile sunt pe măsură: de la îmbunătăţirea limbajului și creșterea capacității de concentrare și memorare până la dezvoltarea laturii socio-emoționale.

Este foarte important să promovăm cooperarea intergenerațională, programele intergeneraționale sunt mai mult decât „activități în care te simți bine”, de ele beneficiază reciproc seniori, copii, personal, membri ai familiei și pot aborda preocupări și probleme majore în comunitatea locală, cum ar fi:

 • construirea de comunități active și mai sigure;
 • reducerea inegalității;
 • reducerea izolării sociale și a singurătății;
 • construirea de relații în comunități;
 • îmbunătățirea sănătății și a bunăstării mintale;

“Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Ghencea”, are ca obiectiv principal abilitarea și reabilitarea copiilor cu dizabilități /tulburări din spectru autist, cu vârsta cuprinsă între 1 – 18 ani, contribuind la creșterea gradului lor de integrare socială.

Principalele servicii oferite sunt:

 • psihoterapie pentru copii cu dizabilități;
 • grup de socializare;
 • abilitare psihomotrică;
 • program pregătire/abilitare pentru școală derulat pe perioada anului școlar;
 • servicii de recreere și socializare;
 • consiliere psihologică părinte;
 • consiliere socială părinte pe problematica familiei copilului cu dizabilități;
 • sprijinirea familiilor copiilor cu dizabilități în relația cu proprii copii, dezvoltând relații de colaborarea activă cu aceștia.

Înapoi

Data publicării: 21 feb 2024

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA