Centrul de consiliere pentru agresori este un serviciu social de zi organizat în regim de componentă funcţională fără personalitate juridică, înfiinţat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

”Centrul de consiliere pentru agresori” este unul din cele 8 centre regionale înființate la nivel național prin proiectul predefinit ”Sprijin pentru implementarea Convenţiei de la Istanbul în România” prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, derulat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

Scopul Centrului de consiliere pentru agresori este acela de a preveni și combate violența domestică, prin furnizarea și facilitarea accesului agresorilor victimelor violenţei domestice la servicii de consiliere psihologică, consiliere socială, reabilitare şi reinserţie socio-profesională, precum şi servicii de consiliere şi mediere familială, pe bază de opțiune voluntară sau, după caz, potrivit măsurilor dispuse de către instanța judecătorească.

Servicii

Centrul de consiliere pentru agresori oferă următoarele tipuri de servicii:

 • consiliere psihologică pentru reducerea comportamentului violent și de control asupra membrilor familiei;
 • educație și consiliere pentru dezvoltarea abilităților de viață prosocială: controlul furiei, rezolvare de conflicte, comunicare non-violentă;
 • sprijin pentru reabilitarea, reinserția și integrarea socială a agresorilor;

Beneficiari

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de consiliere pentru agresori sunt:

 • agresorii adulți;
 • agresorii adulți aflați în categoria persoanelor dependente.

Acte necesare vezi detalii

 • cerere din partea solicitantului;
 • BI/CI/CP;
 • documente cu privire la nivelul de educaţie/pregătire profesională, starea de sănătate fizică şi psihică, după caz, existenţa unor antecedente penale care au legătură cu diferite forme de violenţă;(opţional)
 • adeverință de la medicul de familie;
 • acord de prelucrare a datelor beneficiarului.

Preluarea cazului poate fi realizată în urma solicitării directe din partea persoanei care a săvărșit sau săvârșesște agresiuni și abuzuri asupra familiei/violență domestică sau în urma referirii cazului de către alte servicii/instituții.

Totodată, se precizează o serie de criterii de includere/elemente importante în vederea accesării programului de consiliere psihologică furnizat în cadrul Centrului de consiliere pentru agresori, respectiv:

 • este necesar ca beneficiarul să înțeleagă că are o problemă de furie care este dăunătoare pentru parteneră/copii;
 • este necesar ca beneficiarul să își recunoască propria furie/propriul comportament violent și că este răspunderea lui de a se schimba;
 • este important ca beneficiarul să prezinte deschidere pentru a putea discuta despre gânduri, simțiri și propriul comportament;
 • în cadrul intervenției desfășurate sub formă de grup, este necesar ca beneficiarul să fie deschis față de grup, considerând propria sa problematică.

De asemenea, menționăm criteriile de excludere din cadrul programului de consiliere psihologică furnizat în cadrul Centrului de consiliere pentru agresori și anume:

 • tulburări psihice (de tipul psihozelor), generând abateri comportamentale accentuate;
 • probleme active și neadresate de alcool/droguri;
 • beneficiarul trebuie să prezinte capacitatea de a se raporta la o prezență fixă săptămânală.

Legislație specifică vezi detalii

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice.

Date de contact/Program de lucru

Centrul de consiliere pentru agresori deschis la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București, funcționează cu un program de 4 ore, zilnic, fiind acordate servicii atât persoanelor care se adresează în mod voluntar, cât și celor care au o recomandare în acest sens pronunțată printr-o hotărâre judecătorească.

Pentru programări, vă invităm să ne contactați la numărul de telefon: 0725.826.926
Adresa: str. Murguța nr. 2, bloc 7, parter, sector 6, București
Autobuze: 137, 138
E-mail: consiliereagresori@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA