Fundaţiile şi asociaţiile care au depus, în anul 2021, cerere de solicitare a subvenției de la bugetul Consiliului Local Sector 6 conform prevederilor Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială:

ASOCIAȚIA FRAȚILOR MARIȘTI AI  ȘCOLILOR DIN ROMÂNIA

1.1 Proiect: Centrul de plasament “Sfântul Marcellin Champagnat”

Date de contact:
Sediul: Str. Strămoșilor nr. 1A, Sector 6, București
Tel.: 031.8055035
Fax : 0318055034
Director centru : Simona Vizitiu
E-mail: fmsromania@yahoo.commaristeconro11@gmail.com
Centrul „Sfântul Marcellin Champagnat” este un centru de tip rezidenţial pentru copii aflaţi în dificultate, cu 4 case familiale a câte 8 copii/casă (capacitate totală de 32 locuri). Centrul oferă adăpost, asistență materială și financiară, protecție, educație, servicii medicale și psihologice, asistență socială tuturor copiilor.

Servicii oferite:

 • găzduire pe periodă nedeterminată;
 • asistenţă   medicală  şi  îngrijiri;
 • suport  emoţional  şi  după  caz  consiliere  psihologică;
 • recuperare  şi  reabilitare;
 • sprijin şcolar;
 • socializare şi petrecere a timpului liber;
 • reintegrarea familială și comunitară.

Categorii de beneficiari:
Copii care provin din diferite centre de plasament din Sectorul 6, copii separați temporar sau definitiv de părinții lor, pentru care Comisia Pentru Protectia Copilului sau Instanța Judecatorească  dispune măsura de protecție in Centrul Sf.Marcellin Champagnat.

ASOCIAŢIA SFÂNTUL ARHIDIACON ŞTEFAN

2.1 Proiect: Centrul Comunitar Ghencea – Cantină socială și Centru de zi

Date de contact:
Sediul: B-dul Ghencea nr. 41, Sector 6, București
Tel./Fax : 021.413.21.40
Președinte: Ștefan Stanciu
Persoană de contact: Gabriel Enache
Telefon: 021.413.21.40
E-mail: centrulcomunitarghencea@yahoo.com

Servicii sociale acordate prin Centrul de zi:

 • Program de prevenire a abandonului școlar, adresat unui număr de 45 de copii, cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani, care întâmpină dificultăți școlare, educaționale și/sau materiale sau care se pregătesc pentru examenele naționale;
 • Consiliere și orientare școlară;
 • Consiliere și orientare socio-profesională;
 • Asistență medicală;
 • Consiliere psihologică și juridică;
 • Ajutor financiar de urgență.

Servicii sociale acordate prin Cantina socială:

 • Asigurarea unei mese calde la prânz pentru 100 de persoane/zi, de luni până vineri, pentru bătrâni cu posibilități financiare limitate, persoane aflate în prag de marginalizare socială, precum și copii și tineri ce provin din familii ce întâmpină dificultăți de natură socio-economică.

FUNDATIA REGALĂ MARGARETA A ROMÂNIEI

3.1 Proiect: Centrul Comunitar Generații

Date de contact:
Sediul: Calea Plevnei nr. 98, Bl. 10C, Sc. A, etaj 3, ap. 8, Sector 1, București
Tel./Fax : 031.405.55.56
Președinte: Mărgărit Enescu Sorin-Mugurel
Persoană de contact: Victoria Mitrofan Crețu
Telefon: 0723.299.446
E-mail: victoria.cretu@principesa.ro

Centrul Comunitar Generații asigură asistență socială și sprijin educațional unui număr de 50 copii și tineri ce provin din familii nevoiașe, într-o manieră practică, inovativă, eficientă, bazându-se pe solidaritatea intergenerațională. În cadrul acestui program, membrii comunității, voluntari de toate vârstele și cu diverse profesii, vârstnici care își doresc o viață activă, sunt implicați în activitățile zilnice alături de echipa specializată a centrului, contribuind la îmbunătățirea situației sociale și școlare a beneficiarilor.

Servicii de asistenţă socială acordate:

 • Suport educațional (meditații și sprijin în efectuarea temelor școlare, cursuri de limbi străine, etc);
 • Servicii de socializare, recreative și petrecere a timpului liber;
 • Consiliere psihologică individuală și de grup;
 • Educaţie parentală;
 • Suport alimentar;
 • Sprijin material pentru copii și familiile aflate în situații de urgență.

Categorii de beneficiari :

 • copii din familii aflate în dificultate și familiile acestora din sectorul 6 al capitalei ( copii separați sau cu risc de separare de părinți, copii în prag de abandon școlar);
 • tineri proveniți din medii defavorizate (tineri care sunt în sistemul de protecție a copilului, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, tineri cu venituri financiare insuficiente);
 • vârstnici singuri și/sau în situații de risc.

FUNDAȚIA FILANTROPICĂ  METROPOLIS

Date de contact:
Sediul: Str. Drumul Săbăreni nr. 47-53, Sector 6, București
Tel.: 031.4378525
Fax : 031.4378526
Președinte: Maticiuc Ion
Persoană de contact: Epure Daniel - Director
Telefon: 0728.317.344
E-mail: danielepure.ffm@gmail.com

4.1 Proiect: Centrul de zi pentru copii și părinți

Centru de zi pentru copii și părinți a fost creat pentru a preveni situațiile de risc care pot conduce la separarea copilului de părinții săi, prin asigurarea unor activități de îngrijire și educație (formală, non-formală și informală) pe timpul zilei pentru 30 de copii și prin asigurarea unor servicii de sprijin pentru părinți sau alte persoane care au în îngrijire copii, având rolul de a asigura menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor dificile.

Servicii oferite :

 • Îngrijire personală și supraveghere;
 • Masă caldă și supliment;
 • Găzduire pe o perioadă de 8 ore, în intervalul orar 09:00 – 17:00, de luni până vineri;
 • Îndrumare educațională;
 • Consiliere socială;
 • Informare;
 • Consiliere psihologică pentru copil și familie;
 • Consiliere juridică.

4.2 Proiect: Centrul de consiliere și sprijin pentru tineri în situații de risc

Centrul de consilire și sprijin pentru tineri în situații de risc răspunde nevoilor tinerilor prin:

 • Acordarea serviciilor de dezvoltare a deprinderilor de viață independent pentru 25 de tineri;
 • Acordarea de servicii de mediere în vederea obținerii unui loc de muncă pentru tinerii din grupul țintă;
 • Acordarea de servicii de acompaniament la locul de muncă;
 • Diminuarea numărului de tineri aflați în situația de a nu avea un adăpost sigur prin crearea de centre sociale multifuncționale care să asigure găzduirea beneficiarilor, precum și servicii de reinserție socio-profesionale.

Servicii oferite :

 • Găzduire pe perioadă determinată;
 • Consiliere socială;
 • Consiliere psihologică;
 • Informare;
 • Orientare profesională;
 • Consiliere juridică.

Categorii de beneficiari:

 • tineri proveniți din centre de plasament;
 • tineri aflaţi în situaţie de dificultate ce  provin din familii dezorganizate, care trăiesc la limita subzistenței;
 • tineri care au au părăsit şcoala şi nu au nici o calificare.

FUNDAȚIA ESTUAR

5.1 Proiect: Locuințe Protejate Pentru Adulții Cu Probleme Psihice – Casa Liviu

Date de contact:
Sediul: Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei, nr. 322, bl. 67, sc. 4, et. 3, ap. 112.
Telefon: 031. 417.18.88.; Fax: 031.417.18.90.
Președinte: Dr. Cristian Andrei
Persoană de contact: Ximena Simion
E-mail: office.cs6@estuar.org.

Proiectul Locuințe Protejate pentru adulți cu probleme de sănătate mintală, dezvoltat de către Fundația Estuar este o alternativă la instituționalizarea de lungă durată, care de cele mai multe ori se datorează respingerii de către familie și situației financiare precare.

Servicii de asistenţă socială acordate:

 • Găzduire pe perioadă determinată pentru 3 beneficiari;
 • Suport emoțional;
 • Informare și îndrumare;
 • Socializare și petrecere a timpului liber;
 • Îngrijire personală;
 • Consiliere psihologică, socială;
 • Integrare/ reintegrare social.

Totodată, fundația sprijină beneficiarii din locuințele protejate prin susținere financiară cu privire la plata utilităților aferente locuinței, cât și a achiziționării de produse alimentare și igienice.

Categorii de beneficiari :

 • Adulți cu probleme de sănătate mintală care au un diagnostic psihiatric / certificat de încadrare în grad de handicap grav/ accentuat, care nu au locuință sau condiții adecvate de locuit, nu au manifestări heteroagresive și nu sunt consumatori de alcool sau substanțe halucinogene.

ASOCIAȚIA EDUCARE

6.1 Proiect: Centrul de zi EduCare

Date de contact:
Sediul: Aleea Domnisoara Pogany, nr 1, vila 1, Bucuresti, Sect 6
Tel.:0766.191.100 / 0720.707.102
Președinte: Rucsandra Ion
E-mail: educare@yahoo.com
Centrul de Zi acordă suport permanent și personalizat  unui număr de 12 copii cu nevoi speciale și familiilor acestora, aflate în situații de marginalizare socială.

Servicii de asistenţă socială acordate:

 • consiliere și integrare psihopedagogică,
 •  logopedie,
 •  terapie cognitiv-comportamentală,
 •  terapie ocupațională,
 •  meloterapie,
 •  terapie prin arte combinate,
 •  mind FullArt exercise,
 •  terapie de stimulare senzorială.

Categorii de beneficiari:

 • copii cu autism, copii cu deficiențe psihocomportamentale, boli genetice (Down, CutisLaxa, Anghelman, etc), întârziere globală în dezvoltare și retard de limbaj
 • copii cu dizabilități, care frecventează sau nu alte centre de recuperare din București, cu nivel scăzut de dezvoltare al abilităților de viață, nivel financiar minim, nevoie majoră de terapie și susținere psihopedagogică.

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA