Lucrul cu părinții – un proces necesar în recuperarea copiilor cu dizabilități din Sectorul 6

În cadrul Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Ghencea, abordarea multidisciplinară este cheia succesului.

În cadrul activităților de abilitare și pregătire pentru viața independentă a copiilor, lucrul cu familia reprezintă o etapă importantă, care asigură continuitatea procesului de recuperare în afara centrului. În acest sens, specialiștii centrului au creat un grup de suport pentru părinți, în cadrul căruia aceștia să se poată întâlni, să poată vorbi de propriile dificultăți și experiențe și să primească sfaturi utile pentru mai departe.

Întâlnirile se desfășoară o dată pe lună, temele de discuții fiind propuse atât de către părinți cât și de specialiști, prin identificarea în ședințele de consiliere a problemelor care apar în fiecare familie. Prima întâlnire, desfășurată la jumătatea lunii martie a acestui an, a avut tema ”Comunicare eficientă și adaptată nevoilor copiilor”. Împreună, cei 15 părinți participanții s-au aventurat în lumea comunicării eficiente și au descoperit cum pot influența pozitiv dezvoltarea și integrarea socială a copiilor cu dizabilități.

Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Ghencea” oferă următorul set de activități și servicii orientate spre abilitarea și reabilitarea copiilor cu dizabilități, inclusiv cu tulburări din spectru autist:

 • Intervenție psihologică (individuală/grup);
 • Psihoterapie pentru copii cu dizabilități;
 • Grup de socializare;
 • Abilitare psihomotrică;
 • Program pregătire/abilitare pentru școală derulat pe perioada anului școlar;
 • Ateliere organizate pe perioada vacanței de vară pentru copii cu handicap în funcție de nevoile identificate printre solicitanți, numărul participanților fiind în funcție de gradul de afectare al acestora;
 • Servicii de recreere și socializare;
 • Consiliere psihologică părinte/reprezentant legal al beneficiarului;
 • Consiliere socială părinte/reprezentant legal al beneficiarului pe problematica familiei copilului cu dizabilități;
 • Sprijinirea familiilor copiilor cu dizabilități în relația cu proprii copii, dezvoltând relații de colaborarea activă cu aceștia;
 • Asigurarea îngrijirii și a hranei (o gustare) pe parcursul programului centrului;
 • Realizarea activităților de informare și consiliere pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși în centru;
 • Informarea asupra legislației și a modului de obținere a drepturilor acordate prin lege;
 • Informare privind serviciile de asistență socială existente pentru persoanele cu dizabilități.

Anual, peste 100 de copii din comunitatea Sectorului 6 beneficiază de acest pachet de servicii.


Pentru mai multe informații apelați la 021.9970, zilnic între orele 08.00 – 20.00.

Înapoi

Data publicării: 25 mar 2024

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA