Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Ghencea”

“Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Ghencea”, are ca obiectiv principal abilitarea și reabilitarea copiilor cu dizabilități /tulburări din spectru autist, contribuind la creșterea gradului lor de integrare socială

Categorii de beneficiari

Copii cu vârsta cuprinsă între 1-18 ani;

Acte necesare pentru admiterea în centru vezi detalii

 • Domiciliu pe raza sectorului 6
 • Carte de identitate părinți/representant legal
 • Certificat de căsătorie/sentință divorț – după caz
 • Certificat de naștere copil
 • Certificat medical tip A5
 • Documente eliberate de către Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități, respectiv Hotărâre încadrare în grad de handicap, Certificat de handicap, Plan de abilitare/reabilitare
 • Certificat de orientare școlară – după caz
 • Adeverință grădiniță/școlară – după caz
 • Fișă de evaluare psihologică
 • Fișă de evaluare psihopedagogică
 • Scrisoare medicală sau alte documente medicale relevante
 • Recomandare pentru abilitare psihomotrică/kinetoterapie eliberată de către medicul specialist de recuperare

Servicii oferite vezi detalii

 • Intervenție psihologică (individuală/grup);
 • Psihoterapie pentru copii cu dizabilități;
 • Grup de socializare;
 • Abilitare psihomotrică;
 • Program pregătire/abilitare pentru școală derulat pe perioada anului școlar;
 • Ateliere organizate pe perioada vacanței de vară pentru copii cu handicap în funcție de nevoile identificate printre solicitanți, numărul participanților fiind în funcție de gradul de afectare al acestora;
 • Servicii de recreere și socializare
 • Consiliere psihologică părinte/reprezentant legal al beneficiarului
 • Consiliere socială părinte/reprezentant legal al beneficiarului pe problematica familiei copilului cu dizabilități
 • Sprijinirea familiilor copiilor cu dizabilități în relația cu proprii copii, dezvoltând relații de colaborarea activă cu aceștia;
 • Asigurarea îngrijirii și a hranei (o gustare) pe parcursul programului centrului;
 • Realizarea activităților de  informare și consiliere pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși în centru;
 • Informarea asupra legislației și a modului de obținere a drepturilor acordate prin lege
 • Informare privind serviciile de asistență socială existente pentru persoanele cu dizabilități

Date de contact

Șef centru, Martha Szolga.

Adresă
strada Prelungirea Ghencea 195 C

Telefon
0725.579.523

Adresa mail
centrulghencea@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA