Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitati "Orsova"

Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitati "Orsova" a fost deschis în luna iulie 2015, pornind de la nevoia copiilor cu dizabilități de a face parte dintr-o colectivitate și de a-și dezvolta deprinderile de socializare și comunicare în afara cadrului familial.

Obiectivul principal urmărit este acela de a sprijini copilul în demersul de integrare socială și școlară, instrumentarea cu abilități, deprinderi și minime informații care să-i pregătească pentru includerea într-o formă de învățământ.

Categorii de beneficiari vezi detalii

Centrul oferă servicii copiilor cu dizabilități neuro-psihomotorii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani, care au domiciliul legal pe raza sectorului 6, în scopul dezvoltării potențialului lor psiho-emoțional, al autonomiei personale, stimularea stimei de sine, al formării, educării și dezvoltării deprinderilor de viață independentă.

Servicii oferite vezi detalii

 • servicii de intervenție psihologică și consiliere emoțională individuală și de grup (stimulare cognitivă, ludoterapie, art terapie);
 • servicii de recuperare si reabilitare (logopedie, 3C)
 • activități de educație nonformală corelate cu  programa preșcolară;
 • activități de recreere și socializare;
 • îngrijire și hrană pe parcursul zilei;
 • asistarea copilului la odihnă și somn în timpul zilei.

Servicii in perioada de urgenta si pandemii

In functie de conditiile de restrictionare, putem oferi servicii on line, individual sau in grupuri mici:

 • servicii de intervenție psihologică și consiliere emoțională
 • servicii de recuperare si reabilitare (logopedie 3C)
 • activități de educație nonformală corelate cu  programa preșcolară
 • activități si jocuri de recreere

Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitati "Orsova" sprijină familia copiilor cu dizabilități în relația cu proprii copii, dezvoltând relații de colaborare activă cu aceștia. Acest lucru îi face conștienți de importanța stabilirii unui parteneriat real între specialiști și părinți.

Sunt organizate periodic întâlniri cu părinții, ședințe de consiliere individuală și de grup.

Alte activități de care pot beneficia părinții sunt: grupuri de suport, activități educative  de informare și formare pentru părinți în ceea ce privește relația cu propriul copil, precum și activități comune părinte-copil.

Personalul centrului de zi este format din: psihologi, psihopedagogi, educatori, asistentă medicală și infirmiere.

Serviciile oferite de Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitati "Orsova" sunt complementare serviciilor oferite de către Complexul de servicii de recuperare din str. Bascov, precum și a celor oferite de Serviciul Evaluare Complexă, din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, precum și a altor terapii furnizate copiilor. De aceea există proceduri de colaborare și cooperare între specialiștii din cadrul Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitati "Orsova" și celelalte servicii.

Toate serviciile furnizate de Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitati "Orsova" sunt gratuite, singura condiție fiind implicarea activă a părinților în educarea și recuperarea copiilor, colaborând și respectâd reponsabilitățile și obligațiile prevăzute în Contractul de Servicii dintre Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitati "Orsova" și părinte/reprezentant legal.

Criterii de admitere în centru vezi detalii

 • Vârsta 3-8 ani;
 • Deficiență neuro-psihomotorie;
 • Autonomie personală parțială (se poate deplasa, măcar cu suportul adultului);
 • Existența unor minime abilități sociale pentru integrarea într-un grup, potențial de separare de familie sau aparținători. Pentru copiii care nu sunt pregătiți să petreacă timp în afara companiei părinților, sunt prevăzute activități de pregătire progresivă, timp de o lună;
 • Alte criterii țin de numărul de locuri disponibile;
 • Neincluderea copilului în nicio formă de învățământ preșcolar;
 • Complianța familiei.

Etape în admiterea copilului în centru:

Actele necesare completarii dosarului vezi detalii

 • Cerere tip avizată și înregistrată la sediul Direcției pentru Protecția Copilului sector 6 (Aleea Istru nr. 4);
 • Copie Certificat Naștere copil;
 • Copie CI părinți/reprezentant legal;
 • Copie certificat de căsătorie/sentință de divorț (dacă e cazul);
 • Certificat medical de la medicul de specialitate;
 • Copie Certificat Handicap și plan de recuperare (dacă este cazul).

Date de contact:

Sef centru: Irina Mihaila
Nr telefon 0726 232 745
Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA